Cjenik

  od 01.06. do 30.06. od 01.07. do 31.08. od 01.09. do 30.09.
Apartman za 2 osobe 40 EUR 45 EUR 40 EUR
Apartman za 3 osobe 50 EUR 55 EUR 50 EUR
Apartman za 4 osobe 70 EUR 75 EUR 70 EUR